หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์  
  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
 
     
   
-ว่าง-   -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
   
-ว่าง-   -ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 320295 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563