หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายวิรัตน์ แนวจันทร์  
  นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ  
     
   
นายมงคล บัวคล้าย   นายวุฒิชัย  แนวจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
   
นายขจร ปังตระกูล   นายจำเนียร  พรมขันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 30826 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563