วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบรดน้ำ ภายในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิและนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๑๖๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 15/1 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๖๗๐๑ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 รายนางสมใจ คำสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง