หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  ประกาศสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565     ประกาศ!!เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๕     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 
 
 

 

 ลานกีฬา...

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณโบราณสถานลายพระหัตถ์...

ดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่่รุกล้ำถนนสธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา บริเวณซอยเทศบาล 18 (ซอยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ)...

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปราจีนบุรี พิกัดด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ...


ลานกีฬา...

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณโบราณสถานลายพระหัตถ์...

ดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่่รุกล้ำถนนสธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา บริเวณซอยเทศบาล 18 (ซอยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ)...

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปราจีนบุรี พิกัดด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ...

ติดตั้งเสากั้นจราจรล้มลุกบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 5 (ด้านข้างวัดใหม่กรงทอง ถึงวัดปทุมบูชา) เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณปากทางเข้าซอยดังกล่าว...

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 เยี่ยมชมศูนย์พักคอย และมอบของใช้ส่วนตัว เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอย “รอเตียงใกล้บ้าน ใกล้ใจ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...

ตรวจสอบเหตุไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณซอยเทศบาล 6 (ซอยไปรษณีย์) และ ซอยเทศบาล 8 (ซอย ธกส. - รร. วัดใหม่กรงทองฯ) และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนทั้ง 2 เส้นให้กลับมาใช้งานตามปกติ...

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชุมชนหมู่ที่ 6 และ ชุมชนหมู่ที่ 9...

 

 
 
23 มิ.ย. 2565 ประกาศ!!เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๕
22 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)
4 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณา...
4 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ถนน ตลาดสดใ...
1 ต.ค. 2564 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ และคนพิการเพื่อรับเบ...
31 มี.ค. 2565 มีนาคม2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
28 ก.พ. 2565 กุมภาพันธ์2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
31 ม.ค. 2565 มกราคม2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
31 ธ.ค. 2564 ธันวาคม2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
30 พ.ย. 2564 พฤศจิกายน2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 

 

 
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5131457 คน ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน