หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  อำนาจหน้าที่     รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)     รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)      
 
 
 

 

 โครงการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2564...

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ...

โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2564...

นายอำเภอศรีมหาโพธิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...


โครงการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2564...

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ...

โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2564...

นายอำเภอศรีมหาโพธิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิดำเนินการรับสมัครผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศรีมหาโพธิ เข้าระงับเหตุไฟไหม้หญ้าวัชพืช...

การปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด19 ณ บริเวณวัดใหม่กรงทอง...

พ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID19...

 

 
 
5 เม.ย. 2564 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาค...
5 เม.ย. 2564 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
11 มี.ค. 2564 คุณหลวงชวนโหวต
22 ก.พ. 2564 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.ในสถาน...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มี...
24 ส.ค. 2563 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ สาย3070 งบปี 2562
23 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงเทศบาล รหัสทาง...
23 มิ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕...
23 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกค...
2 พ.ย. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 

 

 
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 614126 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563