หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)     ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      
 
 
 

 

 สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ประชุมมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลฯ...

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมกันตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) และตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ รับฟังปัญหาของประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ,นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิแถลงนโยบาย ต่อสภาฯ...


สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ประชุมมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลฯ...

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมกันตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) และตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ รับฟังปัญหาของประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ...

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ,นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิแถลงนโยบาย ต่อสภาฯ...

ดำเนินการทาสีถนน บริเวณจุดเสี่ยง...

ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร...

โครงการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2564...

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ...

 

 
 
28 เม.ย. 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...
17 เม.ย. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบค...
5 เม.ย. 2564 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาค...
5 เม.ย. 2564 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
11 มี.ค. 2564 คุณหลวงชวนโหวต
15 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล...
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลข...
1 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหา...
5 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์
7 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 

 

 
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 842343 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563