หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง     ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์      
 
 
 

 

 ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณ ทางหลวงสาย3070 หน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"...

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลาดสด​เทศบาล​...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดนัดหน้าวัดนพคุณทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19...


ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณ ทางหลวงสาย3070 หน้าสวนสาธารณะลายพระหัตถ์...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"...

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลาดสด​เทศบาล​...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดนัดหน้าวัดนพคุณทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดนัดข้างอำเภอศรีมหาโพธิ และ ตลาดนัดข้างโรงเรียนศรีมหาโพธิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19...

ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลฯ เกี่ยวกับโรคcovid-19...

แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ภายในเขตเทศบาลฯ...

สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ประชุมมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาลฯ...

 

 
 
17 เม.ย. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบค...
5 เม.ย. 2564 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาค...
5 เม.ย. 2564 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
11 มี.ค. 2564 คุณหลวงชวนโหวต
3 มี.ค. 2564 การประชุมมอบนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
6 ก.ย. 2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณ...
15 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล...
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลข...
1 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
 
 

 

 
เกาะติดสถาณการณ์โควิด
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1600775 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563