หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  ส.ต.ศุภกร กิตติโทวงษ์  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
     
 
นายกิตติศักดิ์ กุลเชษฐพิพัฒน์   -ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายวิเชียร จั่นเรไร นายวัชระ สุวรรณเติม นายนิคม ปลั่งตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายธงชัย พันธ์อินทร์ นายมาร์วิน ขุมทรัพย์ นางขนิษฐา ปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
 
นายพันธ์ เจนการ นายวินัย เคลือบวิจิตร นางอารี ศิริปักมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 31022 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563