หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 32
  5 เม.ย. 2564    รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 39
  5 เม.ย. 2564    รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 26
  11 มี.ค. 2564    คุณหลวงชวนโหวต 38
  3 มี.ค. 2564    การประชุมมอบนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14
  22 ก.พ. 2564    แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 49
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เขต 1 41
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เขต 2 40
  16 ก.พ. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1214112 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563