หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 10
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เขต 1 6
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เขต 2 2
  16 ก.พ. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ 7
  15 ก.พ. 2564    ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาท้องถิ่น 1
  15 ก.พ. 2564    วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 0
  15 ก.พ. 2564    การแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 0
  5 ก.พ. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาบลตำบลศรีมหาโพธิ 3
  3 ก.พ. 2564    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล 7
  1 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์มาตรการคลายล็อค ของจังหวัดปราจีนบุรี 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283682 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563