หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.พ. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16
  16 ก.พ. 2564    คู่มือปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 14
  16 ก.พ. 2564    คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 14
  2 พ.ย. 2563    คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 15
  20 ต.ค. 2563    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 14
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28
  26 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 30
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 27
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1214195 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563